O nás

Jsme advokátní kancelář, která má svou základnu ve Zlíně. Všichni cítíme silnou vazbu na Zlínský region, a tak jsme se po studiu a toulkách po světě vrátili zpět do „rodného hnízda“ a začali tady vykonávat advokacii.

Postupem času se tak vytvořilo stabilní jádro společníků kanceláře, ke kterým se následně přidávali další kolegové. Všichni vnímáme a máme v sobě hluboko zakořeněn baťovský zápal pro věc, invenčnost a píli, a snažíme se je co nejlépe promítnout do námi odváděné práce v duchu hesla Tomáše Bati „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“

Hranice regionu pro nás ovšem nejsou zdí, a tak mezi našimi klienty je i celá řada „nezlíňáků“, kterým poskytujeme poradenství pomocí digitálních technologií, což je ostatně v advokacii rozvíjející se trend.

V souladu s našimi základními hodnotami se snažíme právní služby poskytovat férově a srozumitelným způsobem. Více o smyslu našeho podnikání a hodnotách při výkonu našeho povolání najdete zde.

Co děláme

Jednoduše řečeno – řešíme vaše problémy, zejména pak u korporátních klientů. Nabízíme soustavné a systematické poradenství v oblasti práva. Klademe důraz na důvěru, vzájemný respekt a korektní vztahy s každým klientem. Je to pro nás nezbytný předpoklad pro úspěšnou a dlouhodobou spolupráci.

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní pomoc ve všech stěžejních odvětvích práva. Podívejte se, co umíme nejlépe.

Naší snahou však je, sporům mezi klienty a jejich obchodními partnery předcházet – popřípadě dosáhnout mimosoudního řešení, které je pro klienta vždy časově i finančně méně náročné než soudní cesta. Sdělení pro spotřebitele.

Činnost advokátní kanceláře v této oblasti předpokládá zavedení standardizovaných právních postupů při vzniku obchodního vztahu a právní prevenci vzniku sporu. Spor mezi stranami, který je řešen soudně ve většině případů znamená i zánik budoucího obchodu.

Kdo nám věří

Novinky

Kontakty

JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s.

Naše sídlo

Lešetín IV/777, 760 01 Zlín
+420 577 018 224
+420 577 012 314
IČ: 29310911
DIČ: CZ29310911
Krajský soud v Brně
sp. zn. A 25409

Mgr. Jaroslav Juráš, advokát

+420 776 268 625

JUDr. Lucie Chovancová, advokátka

+420 775 568 625

Mgr. Marek David, advokát

+420 777 725 861

Mgr. Veronika Koncer, advokátka

+420 773 668 625

JUDr. Vojtěch Dolina, advokát

+420 727 890 059

Mgr. Klára Slívová, advokátka

+420 601 154 697

Mgr. Alena Tichá, advokátní koncipientka

+420 777 453 392

Mgr. Jan Hruboš, advokátní koncipient

+420 731 015 851

Mgr. Martin Kandel, advokátní
koncipient

+420 720 236 806

Napište nám

Kontaktní formulář slouží pouze pro obecné dotazy. V případě zájmu o právní služby využijte on-line poradnu, kde si pohodlně vyberete druh a rozsah služeb.