Cena právních služeb

Naše advokátní kancelář uznává, že právní služby musí být za přiměřených cenových podmínek dostupné. Vzhledem ke skutečnosti, že pro klienta hledajícího advokáta bývá zpravidla obtížné se v nabídkách jednotlivých advokátních kanceláří zorientovat, rozhodli jsme se uvést cenové podmínky, za kterých naše kancelář právní služby poskytuje.

Cena našich právních služeb je s klientem dohodnuta individuálně s ohledem na povahu, složitost a rozsah právní služby, a v neposlední řadě také s ohledem na požadavky klienta. Naše ceny zároveň vyjadřují kvalitu a odborné zázemí naší advokátní kanceláře, v níž je naším prvotním cílem vždy pomoci klientovi k dosažení jeho nároku prostřednictvím práva.

Odměna za poskytnuté právní služby může být s klientem dohodnuta zejména jako odměna:

 • podílová (tzv. success fee) v závislosti na úspěchu klienta ve věci,
 • stanovená dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů,
 • hodinová,
 • celková (pevná) za poskytnutí dané služby,
 • pravidelná (paušální) – platí zejména v případech dlouhotrvající a pravidelné spolupráce (právní služby jsou pak poskytovány za cenových a časových podmínek pro klienta výhodnějších),
 • kombinující některé nebo všechny výše uvedené způsoby.

Naše advokátní kancelář zpravidla účtuje v hodinové sazbě, která činí za každou započatou hodinu práce pro klienta:

 • 1.800,- Kč bez DPH v případech, kdy je klientem podnikatel či jiná právnická nebo fyzická osoba požadující poskytnutí právních služeb v rámci své podnikatelské činnosti,
 • 1.500,- Kč bez DPH v případech, kdy je klientem spotřebitel, tj. člověk, který požaduje poskytnutí právních služeb mimo rámec své podnikatelské činnosti.

Odměna za poskytování služeb úschovy finančních prostředků je naší advokátní kanceláří nastavena takto:

 • 4.000,- Kč bez DPH za úschovu částky do 1.000.000,- Kč včetně
 • 6.000,- Kč bez DPH + 0,1 % z částky přesahující 1.000.000,- Kč za úschovu částky nad 1.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč
 • 20.000,- Kč bez DPH + 0,01 % z částky přesahující 10.000.000,- Kč za úschovu částky nad 10.000.000,- Kč.

Veškeré další podrobnosti týkající se ceny právních služeb, platebních podmínek, ale i dalších záležitostí jsou klientovi sděleny při zahájení spolupráce a zahrnuty do smlouvy o poskytování právních služeb, která je s klientem vždy uzavírána.