Informace pro spotřebitele

„Každý spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb s advokátem nebo advokátní kanceláří. Pověřeným subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ve smyslu 20f zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora. Internetová stránka pověřeného subjektu je zde. Na tomto odkazu jsou k dispozici veškeré informace o tom, jakým způsobem lze toto mimosoudní řešení sporu zahájit, a jakým způsobem toto řízení probíhá.“