Advokátní kancelář
Juráš a partneři

Mgr. Jaroslav Juráš, advokát Zlín

Mgr. Jaroslav Juráš, společník, advokát

v roce 2004 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v témže roce nastoupil v advokátní kanceláři ve Zlíně jako advokátní koncipient. V roce 2006 složil advokátní zkoušku a téhož roku založil svou advokátní kancelář, nyní pod názvem JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s.

V rámci své právní praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na obchodní závazkové vztahy, právo obchodních společností, občanské právo, trestní právo, právo nemovitostí a směnečné právo.

JUDr. Lucie Chovancová, advokát Zlín

JUDr. Lucie Chovancová, společník, advokátka

v roce 2004 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2007 složila rigorózní zkoušku z trestního práva. Po vykonání praxe advokátního koncipienta složila v roce 2011 advokátní zkoušku a v roce 2012 se stala společníkem Mgr. Jaroslava Juráše v advokátní kanceláři JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s.

V rámci své právní praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na pracovní právo, právo obchodních společností, obchodní závazkové právo, trestní, občanské a rodinné právo.

Mgr. Marek David, advokát Zlín

Mgr. Marek David, společník, advokát

v roce 2010 s vyznamenáním absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2011, po praxi advokátního koncipienta u JUDr. Milana Holomka, nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Jaroslava Juráše a od roku 2012 působil jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Juráš a partneři v.o.s. V roce 2013 složil s vyznamenáním advokátní zkoušku a stal se společníkem v advokátní kanceláři JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s. Od roku 2017 je také členem kontrolní rady České advokátní komory.

V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na oblast občanskoprávních a obchodněprávních sporů, obecně na právo občanské, obchodní závazkové vztahy, trestní a správní právo.

Mgr. Veronika Kopečková, advokát Zlín

Mgr. Veronika Kopečková, společník, advokátka

v roce 2011 s vyznamenáním absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Téhož roku nastoupila na místo advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Mgr. Jaroslava Juráše. V roce 2014 složila s vyznamenáním advokátní zkoušku a od roku 2016 se stala společníkem Mgr. Jaroslava Juráše, JUDr. Lucie Chovancové a Mgr. Marka Davida v advokátní kanceláři JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s.

V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na právo občanské, rodinné, trestní a právo obchodních společností.

Mgr. Nikola Koncer, advokát Vsetín

Mgr. Nikola Koncer, advokát

v roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení vysokoškolského studia nastoupil téhož roku jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. V roce 2013 absolvoval na Univerzitě v Istanbulu letní studijní pobyt se zaměřením na fúze a akvizice. Následně v listopadu 2013 nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s., kde od září 2016 působí jako spolupracující advokát.

V rámci své advokátní praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na právo obchodní, občanské, trestní a insolvenční.

JUDr. Vojtěch Dolina, advokát Zlín

JUDr. Vojtěch Dolina, advokát

v roce 2015 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2018 složil rigorózní zkoušku z práva životního prostředí. V průběhu studia absolvoval roční studijní pobyt na Burgundské univerzitě ve francouzském Dijonu, kde se věnoval mezinárodnímu právu a právu Evropské unie. Během studia působil také v oddělení veřejných zakázek přední brněnské výzkumné instituce. Po ukončení vysokoškolského studia byl jmenován asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Od ledna roku 2017 působil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s., s níž od června roku 2019 jako advokát trvale spolupracuje.

V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje na oblast správního práva, zejména na stavební právo, právo veřejných zakázek či právo hospodářské soutěže.

Mgr. Klára Slívová, advokátní koncipientka

Mgr. Klára Slívová, advokátní koncipientka

v roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia působila ve Studentské právní poradně v Olomouci se zaměřením na rodinné právo a absolvovala stáž na Okresním soudu ve Zlíně. V únoru 2017 nastoupila do advokátní kanceláře JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s. na pozici právní praktikantky, kde po ukončení vysokoškolského studia působí jako advokátní koncipientka.

V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na právo občanské, rodinné a obchodní.

Daniela Bravencová, asistentka advokátní kanceláře

Daniela Bravencová, asistentka advokátní kanceláře

v roce 1978 absolvovala studium na Střední průmyslové škole chemické ve Zlíně. Téměř dvacet let se věnuje práci v administrativě, která ji baví a naplňuje. V advokátní kanceláři JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s. pracuje na pozici asistentky od roku 2014.

Praktikanti

Kristína Kůdelíková, právní praktikantka

je od roku 2015 studentkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studií doposud absolvovala praxi v notářské kanceláři JUDr. Evy Dufkové a dále v advokátní kanceláři JUDr. Bc. Michala Březovjáka. V roce 2015 absolvovala na univerzitě Bilkent v Ankaře letní studijní pobyt se zaměřením na mezinárodní arbitráže. Po ukončení studií by se ráda dále věnovala právu obchodních společností a občanskému právu.