Advokátní kancelář
Juráš a partneři

Mgr. Jaroslav Juráš, advokát Zlín

Mgr. Jaroslav Juráš, společník, advokát

v roce 2004 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v témže roce nastoupil v advokátní kanceláři ve Zlíně jako advokátní koncipient. V roce 2006 složil advokátní zkoušku a téhož roku založil svou advokátní kancelář, nyní pod názvem JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s.

V rámci své právní praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na obchodní závazkové vztahy, právo obchodních společností, občanské právo, trestní právo, právo nemovitostí a směnečné právo.

JUDr. Lucie Chovancová, advokát Zlín

JUDr. Lucie Chovancová, společník, advokátka

v roce 2004 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2007 složila rigorózní zkoušku z trestního práva. Po vykonání praxe advokátního koncipienta složila v roce 2011 advokátní zkoušku a v roce 2012 se stala společníkem Mgr. Jaroslava Juráše v advokátní kanceláři JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s.

V rámci své právní praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na pracovní právo, právo obchodních společností, obchodní závazkové právo, trestní, občanské a rodinné právo.

Mgr. Marek David, advokát Zlín

Mgr. Marek David, společník, advokát

v roce 2010 s vyznamenáním absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2011, po praxi advokátního koncipienta u JUDr. Milana Holomka, nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Jaroslava Juráše a od roku 2012 působil jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Juráš a partneři v.o.s. V roce 2013 složil s vyznamenáním advokátní zkoušku a stal se společníkem v advokátní kanceláři JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s. Od roku 2017 je také členem kontrolní rady České advokátní komory.

V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na oblast občanskoprávních a obchodněprávních sporů, obecně na právo občanské, obchodní závazkové vztahy, trestní a správní právo.

Mgr. Veronika Koncer, advokát Zlín

Mgr. Veronika Koncer, společník, advokátka

v roce 2011 s vyznamenáním absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Téhož roku nastoupila na místo advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Mgr. Jaroslava Juráše. V roce 2014 složila s vyznamenáním advokátní zkoušku a od roku 2016 se stala společníkem Mgr. Jaroslava Juráše, JUDr. Lucie Chovancové a Mgr. Marka Davida v advokátní kanceláři JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s.

V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na právo občanské, rodinné, trestní a právo obchodních společností.

JUDr. Vojtěch Dolina, advokát Zlín

JUDr. Vojtěch Dolina, advokát

v roce 2015 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2018 složil rigorózní zkoušku z práva životního prostředí. V průběhu studia absolvoval roční studijní pobyt na Burgundské univerzitě ve francouzském Dijonu, kde se věnoval mezinárodnímu právu a právu Evropské unie. Během studia působil také v oddělení veřejných zakázek přední brněnské výzkumné instituce. Po ukončení vysokoškolského studia byl jmenován asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Od ledna roku 2017 působil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s., s níž od června roku 2019 jako advokát trvale spolupracuje.

V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje na oblast správního práva, zejména na stavební právo, právo veřejných zakázek či právo hospodářské soutěže.

Mgr. Milan Ondryáš, advokát Zlín

Mgr. Milan Ondryáš, advokát

v roce 2007 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2009 působil nejdříve jako podnikový právník se zaměřením na oblast veřejných zakázek, a dále jako advokátní koncipient, kdy se kromě agendy veřejných zakázek věnoval též právu občanskému a obchodnímu. Po necelých třech letech služebního poměru na pozici tajemníka rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a posléze i zástupce vedoucího oddělení, působil dva roky jako advokátní koncipient v MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, zejména v oblasti veřejných zakázek a koncesí. Od listopadu 2019 působí v advokátní kanceláři JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s. jako spolupracující advokát.

V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek, oblast správního práva a na obchodní závazkové vztahy.

Mgr. Klára Slívová, advokátní koncipientka

Mgr. Klára Slívová, advokátní koncipientka

v roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia působila ve Studentské právní poradně v Olomouci se zaměřením na rodinné právo a absolvovala stáž na Okresním soudu ve Zlíně. V únoru 2017 nastoupila do advokátní kanceláře JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s. na pozici právní praktikantky, kde po ukončení vysokoškolského studia působí jako advokátní koncipientka.

V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na právo občanské, rodinné a obchodní.

Mgr. Alena Tichá, asistentka advokátní kanceláře

Mgr. Alena Tichá, advokátní koncipientka

v roce 2005 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Poté několik let působila v oblasti exekučního vymáhání a správy pohledávek se zaměřením na dražby nemovitostí. Od roku 2017 získávala zkušenosti v řadě právních oblastí. Nejdříve se věnovala výkonu státní správy na úseku památkové péče Odboru kultury Krajského úřadu Zlínského kraje, a to odvolacímu a přezkumnému řízení, vydávání závazných stanovisek pro stavební řízení a obnově národních kulturních památek. Poté následovala praxe advokátní koncipientky v advokátní kanceláři Mgr. Marie Strakošové ve Zlíně, kde se věnovala ponejvíce smluvním závazkovým vztahům a sporům v rámci občanskoprávního soudního řízení. Dále působila jako právník u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a naposledy jako notářská koncipientka v notářské kanceláři JUDr. Lenky Řezáčové ve Zlíně. Od května 2020 je advokátní koncipientkou v advokátní kanceláři Juráš a partneři v.o.s. V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje na právo občanské, právo nemovitostí, obchodní závazkové vztahy, dále na správní právo a v jeho rámci na právo stavební a v neposlední řadě na právo exekuční a insolvenční.

Mgr. Jan Hruboš, advokátní koncipient

Mgr. Jan Hruboš, advokátní koncipient

v roce 2021 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Své praktické zkušenosti nabýval již v průběhu studií v jedné z olomouckých advokátních kanceláří s generálním zaměřením, kde působil po dobu dvou let jako praktikant. Později také několik měsíců působil na zdejším státním zastupitelství jako stážista. Ještě před ukončením studií absolvoval semestrální studijní pobyt na rakouské Paris-Lodron-Universität v Salzburgu, kde rozvíjel nejen své právní, ale i jazykové dovednosti. Do naší advokátní kanceláře nastoupil jako praktikant v březnu roku 2019. Na pozici advokátního koncipienta pak plynule přešel přesně o dva roky později. Svou pozornost v rámci koncipientské praxe upírá zejména k právu občanskému a obchodních společností.

Mgr. Martin Kandel, advokátní koncipient

Mgr. Martin Kandel, advokátní kocipient

v roce 2021 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Své praktické zkušenosti nabýval již v průběhu studií v advokátních kancelářích ve Zlíně či Olomouci na pozici právního praktikanta. Na stejné pozici působil i v kanceláři insolvenčního správce. V rámci svého studia absolvoval semestrální studijní pobyt na rakouské Paris-Lodron-Universität v Salzburgu, kde rozvíjel nejen své právní, ale i jazykové dovednosti. Do naší advokátní kanceláře nastoupil jako praktikant v červenci roku 2020. Na pozici advokátního koncipienta pak plynule přešel o jeden rok později. Svou pozornost v rámci koncipientské praxe upírá zejména ke správnímu právu, zejm. pak právu stavebnímu, a dále k právu veřejných zakázek.

Bc. Zuzana Malotová, asistentka advokátní kanceláře

Bc. Zuzana Malotová, administrátorka

v roce 2019 absolvovala s vyznamenáním bakalářský obor Veřejná správa na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, téhož roku nastoupila na navazující magisterské studium stejnojmenného oboru. V průběhu studií absolvovala praxi na Magistrátu města Zlína v Odboru kanceláře primátora a od roku 2019 působí na Magistrátu města Zlína v Odboru právním, Oddělení vymáhání pohledávek. V červnu 2020 nastoupila do advokátní kanceláře JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s. na pozici administrátorky.