Smysl podnikání a hodnoty

Smyslem podnikání naší advokátní kanceláře je poskytováním co nejlepších právních služeb pomáhat klientům při řešení jejich životních situací, a to jak v rámci jejich podnikatelské činnosti, tak i v osobní sféře, a tím přispívat prostřednictvím práva a výkonu advokacie k naplňování a upevňování základních společenských hodnot.

Základní hodnoty naší advokátní kanceláře jsou

 1. Udělat svěřenou věc nejlépe jak umím
  • překonat očekávání,
  • kvalita práce je přednější než fakturace,
  • vykonat dobrou službu,
  • maximalizovat efekt právní pomoci,
  • řídit se svým dobrým úsudkem,
  • vytrvat,
  • práce je i zábava.
 2. Odpovědnost
  • k hodnotám, které právo a advokacie představují,
  • ke kanceláři,
  • ke spolupracovníkům,
  • k sobě a ke své práci,
  • ke komunitě.
 3. Lidský přístup
  • advokacie je osobní službou,
  • řešit věci s porozuměním, pochopením a srozumitelně pro klienty.
 4. Osobnostní rozvoj
  • profesní i charakterový, být lepšími právníky a lidmi,
  • podpora tvůrčího potenciálu,
  • dobrý pocit z vykonávané práce,
  • smysluplnost.